close

<HOT> Vân Mộng Tứ Thời Ca chính thức OPEN BETA 22/07

PC - Console

Skull & Bones đã bị reboot

Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng cuối cùng Ubisoft cũng phải thừa nhận họ đã phải reboot Skull & Bones để có thể tạo ra một sản phẩm tốt hơn.