Game Mobile

Nintendo dừng sản xuất game mobile

QUỐC TẾ_ Việc Nintendo rời khỏi đấu trường game di động để tập trung vào switch có thể là một quyết định có tác động ít nhiều đến cộng đồng người chơi và các đối thủ xung quanh.