PC - Console

Star Wars: The Force Awakens Review

Ngày nảy ngày nay, trên một hành tinh có tên Trái Đất, có một bộ phim đã cứu rỗi cả series Star Wars khỏi quá khứ đau thương…. *Spoil: Không đáng kể…