Cộng ĐồngeSports

Đức có Visa riêng cho eSports

Đây có thể được cho là bước đi tiên phong khi Đức sẽ có visa chuyên dụng dành cho game thủ đánh giải chuyên nghiệp, hạn chế tình trạng khó khăn khi họ phải ra nước ngoài thi đấu.